Συνεργαζόμαστε με τους καλύτερους!

 

Συνεργάτες

Στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξης, η ΕΥΡΩΦΑΡΜ διευρύνει το δίκτυο των συνεργατών της με τους μεγαλύτερους ευρωπαϊκούς και πολυεθνικούς ομίλους. Η συνεργασία βασίζεται σε δύο άξονες: Την αντιπροσώπευση – εμπορία προϊόντων και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας.