Η ΕΥΡΩΦΑΡΜ πιστή στο όραμά της για τη εισαγωγή νέων, καινοτόμων προϊόντων στην ελληνική αγορά, συνεργάζεται με τους κορυφαίους οίκους του εξωτερικού και διαθέτει πρωτοποριακά συστήματα καλλιέργειας με τη χρήση ειδικών μιγμάτων φυτών.

Πρόκειται για μίγματα εδαφοκάλυψης που προσδίδουν μια σειρά από πλεονεκτήματα και επιτυγχάνουν:

  • αύξηση οργανικής ουσίας στο έδαφος
  • βελτίωση της δομής του εδάφους (καλύτερος αερισμός)
  • εμπλουτισμός του εδάφους με θρεπτικά στοιχεία (άζωτο κ.ά.)
  • έλεγχο παθογόνων και εχθρών

Αυτά τα μίγματα, η χρήση των οποίων είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στην Ιταλία και τη Γαλλία, δημιουργούνται ειδικά για τις ανάγκες κάθε αγρού ξεχωριστά και προτείνονται για καλλιέργειες:

  • Κηπευτικών
  • Αμπέλου
  • Ακτινιδίων
  • Οπωροφόρων

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας στο 2333025075 ή με το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Καλλιεργειών / τηλ.: 6957216156 (Μόλλας Στέλιος).

Φωτογραφίες από την πρόσφατη επίσκεψη Ιταλού τεχνικού συμβούλου της ΕΥΡΩΦΑΡΜ στα «Περιβόλια του Βεζύρογλου» όπου σχεδιάζεται η χρήση των ειδικών μιγμάτων εδαφοκάλυψης.