Μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα διάλεξη από τον καθηγητή δενδροκομίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Νάνο Γεώργιο είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν στελέχη του τεχνικού τμήματος της ΕΥΡΩΦΑΡΜ. Η διάλεξη πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 30 Αυγούστου 2019 στις εγκαταστάσεις της Vitro Hellas, με τη συμμετοχή γεωπόνων από όλες τις εταιρείες του ομίλου ΕΥΡΩΦΑΡΜ (Novacert, ΕΥΡΩΦΑΡΜ, Αγροεφόδια, Vitro Hellas). Το θέμα που ανέπτυξε ο καθηγητής αφορούσε τη Θρέψη και τη Λίπανση των δενδροκομικών καλλιεργειών, επικεντρώνοντας στην ορθή επιλογή και διαχείριση των συστατικών με στόχους αφενός μεν την καλή υγεία και υψηλή παραγωγικότητα των δένδρων, αφετέρου δε την αειφορία των εδαφών, των υδάτων και του περιβάλλοντος γενικότερα.