Καλλιέργεια Ηλίανθου MAS 87.IR στην Ξάνθη.
MAS 87.IR
ΜΕΣΟΠΡΩΙΜΟ clearfield
Το νέο μεγάλο υβρίδιο που δίνει μεγάλες αποδόσεις και απλοποιεί την πρακτική καταπολέμηση των ζιζανίων και του άγριου ηλίανθου.
• Μεγάλο παραγωγικό δυναμικό.
• Φυτό, μεσαίο-χαμηλό ανθεκτικό στο πλάγιασμα και στο σπάσιμο.
• Δίσκος κανονικός με μεσαία κλήση.
• Παραγωγικότητα σταθερή και υψηλή σε όλες τις περιοχές.
Υψηλή προσαρμοστικότητα:
• Μακρά περίοδος συσσώρευσης χάρη στην πρώιμη ανθοφορία.
• Η πρωιμότητά του επιτρέπει σπορά διαφοροποιημένη σε περιόδους. Κατάλληλο για πρώιμες ή όψιμες σπορές ανάλογα με την περιοχή.
• Μπορεί να καλλιεργηθεί σε όλους τους τύπους εδαφών.

kalliergeiahlianthou1