ΥΒΡΙΔΙΟ ΤΡΙΤΙΚΑΛΕ HYTPRIME

Η ΕΥΡΩΦΑΡΜ πρωτοπορεί και σε συνεργασία με κορυφαίους οίκους του εξωτερικού (MAΪSADOUR – SEMFOR – JD κ.ά.), προσφέρει λύσεις που δίνουν νέα ώθηση και δυναμική στους Έλληνες παραγωγούς. Αιχμή του δόρατος είναι το υβρίδιο Τριτικάλε HYTPRIME, το μοναδικό υβρίδιο του συγκεκριμένου είδους στην ελληνική αγορά, το οποίο καλλιεργείται για τη λήψη ενσιρώματος.

> Κατάλληλο για ενσίρωση λόγω υψηλής απόδοσης σε φυτική μάζα
> Λιγότερη ποσότητα σπόρου ανά στρέμμα
> 3 σακιά των 500.000 σπόρων για 10 στρέμματα (150.000 σπόροι/στρ)
> Σε πολύ όψιμες σπορές συνίσταται αυξημένη πυκνότητα (200.000 σπόροι/στρ.)
> Υψηλή προσαρμοστικότητα
> Εξαιρετικό αδέλφωμα

yvridio2

yvridio3

yvridio4